• images
  • hero1-ny
  • hero2
  • hero2-ny

Medarbetare

Idag har företaget 8 st anställda varav 6 st är elektriker och 2 st administratörer/säljare. Vår kundkrets är företag stat och kommun, fastighetsbolag och privatpersoner.